Konekesko Webshop

Vispārīgie noteikumi


Lietošanas noteikumi

„Konekesko Latvija” SIA, reģistrācijas numurs 40003450717, adrese Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 (turpmāk „pakalpojuma sniedzējs”) interneta veikala (webshop.konekesko.lv, turpmāk „interneta veikals”) izmantošana ir atļauta tikai saskaņā ar šiem un Pakalpojuma saņemšanas noteikumiem. Izmantojot šo interneta veikalu Jūs piekrītat ievērot šobrīd spēkā esošos Vispārīgos un Pakalpojuma saņemšanas noteikumus. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs mainīt Vispārīgos un Pakalpojuma saņemšanas noteikumus, un Jums ir pienākums regulāri iepazīties ar tiem un nepiekrišanas gadījumā neizmantot šo interneta veikalu.

Autortiesības

Lapas saturs tiek aizsargāts saskaņā ar Autortiesību likumu. Pakalpojuma sniedzējs patur visas tiesības uz šo vietni un tās saturu, ja vien nav norādīts citādi. Pilnīga vai daļēja mājas lapas satura kopēšana, izplatīšana, reproducēšana vai pavairošana jebkādā formā ir aizliegta, ja vien nav saņemta rakstiska piekrišana no Pakalpojuma sniedzēja.

Tekstu un attēlus nav atļauts izmantot komerciāliem nolūkiem vai jebkādiem citiem mērķiem, kas neatbilst labai praksei. Jūs varat apskatīt mājas lapu, izdrukāt informāciju tikai Jūsu personīgai lietošanai.

Zīmols

Viss šajā vietnē izvietotais intelektuālais īpašums (nosaukums, zīmoli, logo), piemēram, „KONEKESKO INTERNETA VEIKALS”, “KONEKESKO WEBSHOP” un šajā vietnē izvietoto produktu nosaukumi ir aizsargāti kā Pakalpojuma sniedzēja vai tā piegādātāju intelektuālais īpašums.

Atruna

Pakalpojuma sniedzējs negarantē, ka Interneta veikals darbosies nepārtraukti, un ka tīkla datu pārraide būs nekļūdīga. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem lietotāja zaudējumiem, kas saistīti ar Interneta veikala darbības traucējumiem un (vai) tīkla datu pārraides kļūdām.

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības veikt izmaiņas Interneta veikalā.

Interneta veikalā var būt izvietotas saites uz citām, trešo personu interneta vietnēm. Izmantojot šādas saites, lietotājam ir pienākums pirms to lietošanas iepazīties ar šādas vietnes izmantošanas nosacījumiem un tos akceptēt. Pakalpojuma sniedzējs nekontrolē to vietņu saturu, kurām var piekļūt caur Interneta veikalā norādītajām saitēm un nav atbildīgs par šādu interneta lapu saturu.

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, peļņas zudumiem, kaitējumu uzņēmuma tēlam vai jebkādiem citiem finansiāliem zaudējumiem, kas radušies Interneta veikala lietošanas rezultātā. Pakalpojuma sniedzēja atbildība tiek ierobežota maksimāli pieļaujamajā apjomā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Informācijas iesniegšana Pakalpojumu sniedzējam

Nosūtot informāciju Pakalpojumu sniedzēja serveriem pa e-pastu vai caur Interneta veikalu, lietotājs piekrīt un apliecina, ka tam ir tiesības iesniegt šo informāciju, lai Pakalpojumu sniedzējs brīvi to izmantotu bez jebkāda veida atlīdzības, kā arī apstiprina, ka informācija/materiāls nav pretlikumīgs, nepārkāpj labas prakses principus vai kā citādi ir pilnībā atbilstošs publicēšanai. Lietotājs apstiprina, ka tas ir veicis saprātīgus drošības pasākumus, lai atrastu un novērstu iespējamos vīrusus vai citas kaitīgas vienības.

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par neviena Interneta veikala lietotāja iesniegtā materiāla/informācijas saturu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izņemt no savas vietnes jebkuru iesūtīto materiālu.

Konfidencialitāte

Pakalpojuma sniedzējs ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas ir saistoši Pakalpojumu sniedzējam.