Webshop

Garantija


Garantija attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem.

Visām precēm ir viena (1) gada garantija no preces saņemšanas brīža.
Pēc preces nomaiņas garantijas periods netiek pagarināts.

Garantiju pieteikumi

Garantiju jautājumos, lūdzu, sazinieties ar interneta veikala klientu servisu uz e-pastu: webshop.konekesko@kesko.lv
Garantijas defekts tiek novērsts vai prece tiek apmainīta garantijas perioda laikā.

Garantija netiek piemērota:

    • nepareizas lietošanas, saskarsmes ar mitrumu, kritienu vai nepareizas uzstādīšanas gadījumos;
    • uz preču dabīgo nodilumu;
    • ja bojājums radies ceļu satiksmes negadījuma, dabas stihijas (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce) vai citas ārējās iedarbības rezultātā.

Katrs garantijas gadījums tiek izskatīts individuāli un domstarpību gadījumā iespējams veikt ekspertīzi.